Viwango Vipya Vya Mishahara Sekta Binafsi 2023

New Private Sector Salary Rates 2023 (Viwango Vipya Vya Mishahara Sekta Binafsi 2023):  After nine years with no increses in the minimun wages rate, the Tanzania Government has recentlly announced new salary levels that will be applied for private sector workers. However, economic analysts have stated that the higher minimum wage levels would have both good and bad consequences, stating that although the government’s income will rise, so will inflation.

Professor Joyce Ndalichako, Minister of State, Office of the Prime Minister Labour, Youth, Employment, and the Disabled, has announced the minimum wage for the private sector by Government Announcement (GN) number 697 of November 25, 2023. Below we have bring you all the minimum wage requirements for private sectors in Tanzania.

Viwango Vipya Vya Mishahara Sekta Binafsi 2022

Viwango Vipya Vya Mishahara Sekta Binafsi 2023

Sekta na Maeneo Muda Kiwango
(TZS)
Sekta ya kilimo Saa 718
Siku 5,385
Wiki 32,310
Wiki mbili 64,620
Mwezi 140,000
Sekta ya afya Saa 1,000
Siku 7,501
Wiki 45,003
Wiki mbili 90,007
Mwezi 195,000
Sekta ya mawasiliano
(a)   Huduma za mawasiliano Saa 2,564
Siku 19,232
Wiki 115,394
Wiki mbili 230,787
Mwezi 500,000
(b)   Huduma za utangazaji na vyombo vya habari, Saa 1,154
posta na usafirishaji wa vifurushi Siku 8,654
Wiki 51,927
Wiki mbili 103,854
Mwezi 225,000
Kazi za majumbani na hotelini
(a)  wafanyakazi wa kazi za ndani walioajiriwa na Saa 1,282
wanadiplomasia na wafanya biashara wakubwa Siku 9,616
Wiki 57,697
Wiki mbili 115,393
Mwezi 250,000
(b) wafanyakazi wa kazi za ndani walioajiriwa na Saa 1,026
maafisa wenye stahiki Siku 7,693
Wiki 46,157
Wiki mbili 92,315
Mwezi 200,000
(c)  wafanyakazi wa kazi za ndani, isipokuwa wale Saa 615
walioajiriwa na wanadiplomasia, wafanyabiashara Siku 4,616
wakubwa na maafisa wenye stahiki wasioishi Wiki 27,694
katika kaya ya mwajiri Wiki mbili 55,389
Mwezi 120,000
(d)  wafanyakazi wa kazi za ndani wengine wa nyumbani ambao hawajaainishwa katika aya (a), Saa 308
(b) na (c) hapo juu Siku 2,308
Wiki 13,847
Wiki mbili 27,694
Mwezi 60,000

Editor’s Picks:

  1. Mapendekezo Ya Nauli Za Treni Ya SGR Ya Abiria
  2. Mishahara Ya Wachezaji Wa Liverpool 2023
  3. Mishahara Ya Wachezaji Wa Real Madrid 2023/2023
  4. Mishahara Ya Wachezaji Wa Manchester United Fc 2023/2023
  5. Mishahara Ya Wachezaji Wa Azam 2023/2023
  6. Mishahara Ya Wachezaji Wa Yanga 2023/2023
  7. Mishahara Ya Wachezaji Wa Simba 2023/2023
🔥 Passionate writer at jinsiyaonline.com, igniting the path to educational success 🚀 🎓 Unlock your potential with Desamparata's expertise in education, delivering valuable insights and actionable advice 💡 📚 Join the journey of knowledge and empowerment with Desamparata as your trusted companion